Nollasessiopohja

Hepro-Wikistä

Mikä on nollasessio?

Nollasessio on ”pelikerta ilman peliä”, joka käydään ennen kampanjan alkamista. Paikalla ovat kaikki pelaajat ja pelinjohtaja. Keskustelussa käydään läpi, millaista kampanjaa aiotaan pelata. Nollasession ei tarvitse olla megapitkä – pari tuntia on yleensä aivan riittävästi.


Miksi nollasessio?

Nollasession (Session Zero) tavoitteena on aina tukea kampanjan onnistumista. Nollasessiossa käydään mitä kampanjassa aiotaan pelata, mistä kampanja kertoo, miten pelataan ja mitä kampanjalta halutaan. Ajatuksena on välttyä tilanteelta, missä yksi tulee samaan kamppikseen pelaamaan jääkiekkoa ja toinen curlingia. Kun kaikki tietävät mihin ovat ryhtymässä, pelikokemus on parempi jokaiselle. Nollasessio on tarkoitettu myös sopivaksi paikaksi vetäytyä kampanjasta, mikäli käsitys tulossa olevasta pelistä osoittautuu virheelliseksi. Pelaajille on siis täysin ok vetäytyä nollasession päätteeksi pelistä ennen kampanjan varsinaista alkua! Se voi olla myös pelinjohtajan kannalta parempi vaihtoehto, kuin tippuminen kampanjan aikana.

Yksi ongelma roolipeleissä on usein se, että ihmisillä on vahvoja ennakko-oletuksia asioista mistä ei koskaan puhuta ääneen. Tämä voi aiheuttaa aivan turhia konflikteja ja hiertymiä pelityyleissä, kun asiat voisi ratkaista etukäteen. Nollasessiossa on siis toivottavaa käydä läpi myös asioita, mitkä tuntuvat "ilmiselviltä". Usein käsitys siitä mitä tämä ilmiselvyys on, voi olla aivan erilainen eri ihmisten välillä.

Oheinen rakenne-ehdotus nollasessiolle ei ole ehdottomasti noudatettava käsikirjoitus, vaan sovellettava pohja. Kukin PJ poimikoot siitä minkä kokee hyödylliseksi; turvallisuusosiota tosin suositellaan vahvasti kaikkiin peileihin. Nollasessiossa on hyvä muistaa, ettei sen tarkoitus ole koota vaatimuslistaa pelinjohtajalle vaan tuoda myös ilmi mitä pelaajilta odotetaan. Kampanjan pelaaminen on aina yhteinen projekti kaikilta osallisilta.

Aloitteleva tai muuten tukea kaipaava pelinjohtaja voi myös esimerkiksi pyytää yhdistyksen kokeneempia jäseniä auttamaan nollasession suunnitelussa tai jopa tulla vetämään sen fasilitaattorimaisesti.


Nollasession vaiheet

Keskustelussa sovittavat asiat olisi hyvä kirjata ylös niin, että ne ovat saatavilla kaikille osallistujille kampanjan aikana muistutuksena. Samalla tämä toimii pohjana käydä asiat läpiä mahdollisten uusien pelaajien kanssa, jotka liittyvät mukaan kesken kampanjan.


Pelinjohtaja kertoo visionsa kampanjasta

Session on hyvä aloittaa pelimainoksen kertauksella sekä pelinjohtajan laajemmalla, vapaamuotoisella kertomuksella siitä millaista peliä hän tahtoo johtaa.

Tämä asettaa raamit muulle nollasessiolle, sekä myös sen mitä muita osioita nollasessiossa käydään läpi. Esimerkiksi jos kampanjan visiona on hämähäkkihirviöiden aiheuttama uhka, hämähäkkien tuominen esiin kiellettyjen sisältöjen osiossa olisi araknofobiselta pelaajalta turhaa. Vastaavasti jos pelinjohtaja haluaa nimenomaan vetää taistelupeliä, draamapainotteista kampanjaa etsivä pelaaja on tulossa väärään peliin etc.

Nollasession yksi ydintarkoitus on että pelaajat pääsevät ilmaisemaan millaista peliä he tahtovat pelata. Jos pelinjohtajan alkuvisio on liian pikkutarkka ja kaikki nollasession kohdat valmiiksi mikromanageroiva, koko nollasession hyöty kampanjan laadulle vesittyy.


Kampanjavision tuunaus

Onko kampanjavisiossa tai settingin valinnassa tyhjiä paikkoja mitä pelaajat voivat täyttää? Esimerkiksi pelinjohtajalla voi olla visio dekkarikampanjasta, mutta hän ei ole päättänyt sijoittuisiko se 1950-luvun New Yorkiin vai moderniin Tokioon. Tällaiset vaihtoehdot olisi hyvä antaa pelaajien harkittavaksi, jolloin kampanja tuntuu entistä omemmalta.

Tässä yhteydessä on oiva paikka keskustella, miten tappava mahdollinen toimintakampanja on. Osassa kampanjoista on tarpeen myös määrittää etukäteen miten armottomasti pelinjohtaja peliä vetää, mitä tehdään jos koko ryhmä kaatuu tai hahmoja kuolee jne.


Säännöt

Onko pelinjohtaja valinnut sääntösysteemin jo etukäteen? Jos ei, tämä olisi hyvä paikka valita se, mieluiten parista pelinjohtajan etukäteen valitsemasta vaihtoehdosta. Vaihtoehtoisesti, mikäli sääntöjärjestelmän sisällä on eri vaihtoehtoja, house ruleja tai muuta sellaista, ne olisi hyvä käsitellä yhdessä.


Pelin fiilis ja sisällöt

Kampanjan sisältöjen käsittely on hyvä aloittaa yleispätevällä sisältötuunauksella. Monessa pelissä on esimerkiksi tarpeellista kysyä millaista toiminnan/taistelun ja muun sisällön (esim. tutkimus, draama, keskustelut) suhdetta pelaajat tahtovat? Entä pitävätkö he mysteereistä, sosiaalisista kohtaamisista, monimutkaisista juonista? Miten paljon pelissä on tiedossa huumorisisältöä tai vaikka kauhua? Onko kampanjassa tiedossa hahmokohtaisia spotlighteja eli tiettyyn hahmoon ja hänen taustatarinaansa keskittyviä juonenkäänteitä ja pelikertoja?

Usein voi olla tarpeen myös keskustella siitä miten vapaamuotoinen (sandbox) kampanjasta halutaan - johtaako pelinjohtaja vahvasti pelaajia paikasta toiseen vai onko kenttä täysin vapaa vai jotain sieltä väliltä? Kun nämä oletukset ja toiveet on lausuttu ääneen sekä sovittu, pelaajien on helpompi esimerkiksi lähteä ratakiskon mukaan tai vastaavasti tiedostaa olevansa itse vastuussa kampanjan etenemisestä.

Peliryhmän kannattaa sopia, miten paljon off-gametusta on suotavaa. Esimerkiksi pelimaailman lorea tuntevien pelaajien metatietoon perustuva kommentointi voi häiritä peliä. Etäpeleissä hyvä taktiikka voi olla pitää off-game kommentit tekstikanavalla ja säilyttää äänikanava pelkkiin pelinsisäisiin tapahtumiin.

Osion lopussa kannattaa kysyä myös kaikilta pelaajilta sitä, millaisia odotuksia heillä on kampanjan sisällöistä ja tunnelmasta. Avoimemman kysymyksen tarkoitus on houkutella esiin asioita, mitkä muuten jäisivät pimentoon.


Pelaajahahmojen väliset konfliktit

On tärkeää sopia etukäteen, millaiset pelaajahahmojen väliset konfliktit on sallittu. Onko oletuksena se, että hahmot eivät saa vahingoittaa tai pettää toisiaan vaan puhaltavat aina yhteen hiileen? Onko hahmojen väliset turpasaunat sallittu dramaattisissa tilanteissa vai milloin vaan? Entä petturihahmot? Saavatko konfliktit olla vain sanallisia vai mikä kaikki on sallittua? Sopimalla nämä asiat etukäteen kaikki osaavat asennoitua peliin oikein.

Samalla jos esim. joku ei tahdo mitään PvP:tä pelissä, tämä on hyvä paikka ilmaista se.


Salaisuudet ja metatiedot

Miten salaisuuksia käsitellään pelissä? Ehdotettuja tapoja ovat esim. tiukka linja niin että pelaajat tietävät vain saman kuin hahmot, kevyt salaisuuden verho tai täysin avoimet kortit. Ensimmäinen tarkoittaa sitä että esimerkiksi jos yksi hahmo tekee salaa asioita, se hoidetaan niin etteivät muut pelaajat kuule siitä. Kakkosvaihtoehto sitä että jotkut asiat hoidetaan kaikkien pelaajien nähden, mutta taustoja ei avata. Avoimet kortit että kaikki pelaajat tietävät esim. että yksi hahmo on vampyyri, vaikka muut hahmot eivät sitä tiedä. Vaihtoehtoisesti voidaan toki linjata, ettei salaisuuksia yksinkertaisesti ole tai sallita.

Samalla on hyvä käsitellä miten muuta metatietoa käsitellään. Esimerkiksi miten pelaajien ja hahmojen välinen tieto pelimaailmasta erotetaan toisistaan. On hyvä muistaa että pelinjohtajan versio pelimaailmasta voi olla erilainen kuin pelikirjoissa.


Kampanjan turvallisuus

Kaikkien peliin osallistuvien - myös pelinjohtajan - mukavuuden kannalta suositellaan vahvasti, että kampanjan turvallisuuteen liittyvät asiat otettaisiin vakavasti ja käytäisiin läpi jokaisessa nollasessiossa.


Poissuljettavat sisällöt

Kaikilla kampanjaan osallistuvilla tulee olla oikeus ilmoittaa asiat ja sisällöt, joita he eivät tahdo nähdä kampanjan pelisisällöissä. Pelinjohtajalla on hyvä olla valmiina omat elementtinsä - usein poisrajattaviksi suositeltavia ovat esimerkiksi seksuaalinen väkivalta, erityisen raaka väkivalta/kiduttaminen sekä kiusaustilanteet (missä yksi hahmo on kaikkien muiden aktiivisena silmätikkuna yksin).

Poissuljettavien sisältöjen ilmoittaminen ei ole neuvottelu. Kuka tahansa saa rajata pois mitä tahansa. Se ei vaadi perusteluja, vaan muiden tulee ainoastaan hyväksyä se. (Kenenkään ei tarvitse ryhtyä selittämään miksi tietyistä asioista tulee epämukava fiilis.) Mikäli poisrajattavat asiat ovat liian laajoja tai kampanjan henkeä vastaan rikkovia (esim. hämähäkkiolentoesimerkki aiemmin), sitten toki on todennäköisempää että pelaaja on ilmoittautunut itselleen vääränlaiseen kampanjaan. Myös tämän osion tarkoitus on tehdä kampanjasta parempi kokemus kaikille, ei viedä siltä pohjaa.

Kaikki eivät välttämättä halua tai uskalla kertoa poissuljettavista sisällöistä koko peliryhmän edessä. Tämän takia näitä asioita tulee voida saattaa myös yksityisesti pelinjohtajan tietoon, joko ennen nollasessiota tai heti sen jälkeen.


Turvallisuusmekanismit

Varsinkin kauhupeleissä ja painostavan tunnelman peleissä on harkittavan arvoista tutustua erilaisiin turvallisuusmekanismeihin. Varsinkin etäpeleissä toimii hyvin X-kortti. Lyhyesti: jos joku pelaaja kokee olonsa epämukavaksi, hän voi lähettää pelinjohtajalle yksityisviestinä "X". Tämä tarkoittaa että kohtaus pitää lopettaa, kelata yli tai vetää pienemmälle intensiteetille. (Esimerkiksi jos PJ juuri kuvaili visvaisen yksityiskohtaisesti pahisten kidutuskammiota, hän vetää kuvailuvaihteen pienemmälle.)

Esimerkkejä turvallisuusmekanismeista:


Pelaajahahmot

Roolipelikampanjoissa voi usein tulla ongelmia, mikäli pelaajat suunnittelevat hahmot täysin itsenäisesti. Käytännössä, jos joku tekee ryhmään kaoottisen pahiksen ja toinen nipottavan hyviksen, kampanjaan on kylvetty suuri konfliktin siemen jo ennen pelin alkua. Tämän takia on hyvä, että tulevan kampanjan hahmot käydään läpi yhdessä. Käytännössä voi olla hedelmällistä sopia ryhmälle jonkinlainen teema tai yhteiset rajat, minkä sisälle hahmot tippuvat. ("Ollaan kaikki Örmörin keisarikunnan patriootteja, joilla on yhteyksiä Nörbögin sukuun.") Tässä auttavat nollasessiossa aiemmin käydyt muut asiat.

Joissakin kampanjoissa ja peleissä voi olla tarpeen jakaa pelinsisäisiä rooleja ("Sä pelaat siis avaruusaluksen pilottia, mä olen sit aseupseeri, kuka on kapteeni?") jotta ne tulevat kaikki täytetyiksi. Nollasessio on sopiva paikka tehdä se. Mikäli pelaajilla on jo hahmoideoita ja -konsepteja, tämä on myös oiva paikka käydä ne läpi tai kehitellä niitä yhdessä. Pelaajien kannattaa myös miettiä miten hahmot tuntevat toisensa aiemmin, onko ryhmällä tiettyä teemaa tai pidempiaikaisia suhteita.

Pelinjohtaja voi edellyttää pelaajilta hahmokonseptia tai -ideaa, joka heillä on esiteltävänä nollasessiossa yhteistä työstöä varten. Vaihtoehtoisesti pelinjohtaja voi tarjota nollasessiossa hahmokonsepteja ja -ideoita pelaajille.

Jälkimmäinen on suotavaa varsinkin silloin, kun pelimaailma ja/tai järjestelmä on pelaajille entuudestaan tuntematon.


Käytännön asiat

Nollasession lopussa kannattaa sopia kampanjan pelaamiseen liittyvät käytännön asiat.

Miten ja missä ja miten usein pelataan? Mitä tehdään hahmoille joiden pelaajat eivät ole paikalla? Saavatko kaikki hahmot kehityspisteitä/expaa vaikka pelaaja ei osallistuisi? Onko pelinjohtajalla mielessä aktiivisuusraja - meneekö pelaaja esimerkiksi vaihtoon jos missaa kolme pelikertaa putkeen? Pidetäänkö pelissä kronikkaa? Onko pelaajilla apurooleja kampanjassa - esimerkiksi onko joku DJ, sääntöapulainen tai sihteeri? Onko alkoholi täysin kielletty pelin aikana? (Häiritsevän humalainen pelaaminen ei sovi Heproon muutenkaan.) Palkitaanko GM jotenkin vaivoistaan (esim. pelinjohtajan pitsa)? Onko kiertävä muonitusvuoro tai nyyttärit kasvokkain pelatessa?

Pitkissä kampanjoissa voi olla hedelmällistä pitää nollasessiomaisia turinatuokioita säännöllisen väliajoin myös kampanjan kuluessa. Näissä voi käydä läpi mikä kampanjassa on ollut hyvää, mitä voisi olla enemmän, mitä vähemmän ja niin edelleen. Kampanjan lopussa on toivottavaa pitää myös loppukeskustelu, jossa annetaan palautetta kaikkiin suuntiin. Hyvä pohja on esimerkiksi jokaisen pelaajan ja pelinjohtajan kertoa mitkä olivat heille kampanjan huippuhetket, sekä kertoa mikä teki vaikutuksen kunkin pelaajan/hahmon edesottamuksissa.


...ja sitten vain pelaamaan!

Toivottavasti nollasessiorunko auttaa teitä kaikkia pelaamaan entistä parempia ja hauskempia pelejä. Muistakaa että nollasessiopohja on löyhä ja muutettavissa oleva ohje, minkä tarkoitus on tuottaa parempia pelejä - ei manuaali, jota noudattaa orjallisesti. Olkoot noppanne suosiolliset!

  - Tuukka Tenhunen


PDF-versio